wp27a7a657_0f.jpg
wp6b33b3f0.png
wp453cf469.png
wp609b9778.png
Secretariaat: Rondweg 30, 9663 CR Nieuwe Pekela | Telefoon: 06 41 75 82 82 | e-mail:info@uitvaarthulpinnood.nl
wpcb62aab2.png
Laatste nieuws

 

Nieuwsbrief maart 2021

Algemene Leden vergadering
De Algemene Leden vergadering is op woensdag 22 september 2021 om 20:00 uur in de "Raadhof"

Agenda Algemene Ledenvergadering 22 september 2021 NNB

Op de Algemene ledenvergadering van 30 september 2020 zijn de gewijzigde Statuten en Huishoudelijk Reglement besproken. Deze zijn goedgekeurd door de leden. Hieronder te downloaden.

Statuten 2020

Huishoudelijk Reglement 2020

Vastgestelde Pakketwaarden per 01-03-2021

Vastgestelde Prijzen per 01-01-2021

      

Beheer         

De beheerster van het rouwcentrum Raadhof is Mevr. R.W.Bosdijk-de Vries.
Het secretariaat is aan de Rondweg 30, 9663 CR Nieuwe Pekela.

Het telefoon nummer is 06 41 75 82 82

      

      

Overige documenten

      

Laatste wensen formulier