wp27a7a657_0f.jpg
wp6b33b3f0.png
wp453cf469.png
wp609b9778.png
Secretariaat: Rondweg 30, 9663 CR Nieuwe Pekela | Telefoon: 06 41 75 82 82 | e-mail:info@uitvaarthulpinnood.nl
wpcb62aab2.png
Laatste nieuws

 

Nieuwsbrief maart 2022

Algemene Leden vergadering
De Algemene Leden vergadering is op woensdag 20 april 2022 om 20:00 uur in de "Raadhof"

Agenda Algemene Ledenvergadering 20 april 2022

WBTR (Wet Bestuur en Toezicht Rechtspersonen)
Als vereniging moeten we voldoen aan de WBTR. Op de bestuursvergadering van 7 juni 2021 hebben wij hierover gesproken. De voor ons belangrijke punten zijn genoteerd in het WBTR-Overzicht.

WBTR-Overzicht 8-6-2021

Op de Algemene ledenvergadering van 22 september 2021 zijn de gewijzigde Statuten en Huishoudelijk Reglement besproken. Deze zijn unaniem goedgekeurd door de leden. Hieronder te downloaden. De statuten hebben wij op 12 oktober 2021 bij Dijkstra Jansen Bergman Notarissen laten passeren.

Statuten 2021

Huishoudelijk Reglement 2021

Vastgestelde Prijzen per 01-01-2022

      

Beheer         

De beheerster van het rouwcentrum Raadhof is Mevr. R.W.Bosdijk-de Vries.
Het secretariaat is aan de Rondweg 30, 9663 CR Nieuwe Pekela.

Het telefoon nummer is 06 41 75 82 82

      

      

Overige documenten

      

Laatste wensen formulier