Lidmaatschap        

Door lid te worden van onze uitvaartvereniging, bent u verzekerd van een afscheid dat bij u past.

        

U kunt lid worden door u bij het secretariaat aan te melden. U betaalt een intredebedrag naar rato van hun leeftijd. Het secretariaat zal u informeren over de hoogte van uw intredebedrag.

        

Op de ledenvergadering van 22 september 2021 is besloten om de benamingen van het lidmaatschap te wijzigen in:

  • Standaardpakket begraven/cremeren. (was begrafenislid)
  • Standaardpakket Extra begraven/cremeren. (was crematielid)

        

Alleen de benaming van de pakketten zijn gewijzigd de voorwaarden niet.

        

Pakketwaarden        

De pakketwaarde wordt door de vereniging uitgedrukt in een geldwaarde. 

De pakketwaarden zijn per januari 2024 verhoogt en voor:

  • Standaardpakket begraven/cremeren € 2.000,-- 
  • Standaardpakket extra begraven/cremeren € 2.610,--

Voor kinderen tot 1 jaar gelden andere pakketwaarden. Deze zijn op aanvraag te verkrijgen.

        

De pakketwaarde wordt verrekend met de nota. De aula van rouwcentrum Raadhof staat gratis ter beschikking van onze leden. Daarnaast hebben onze leden recht op een gereduceerd tarief bij onze uitvaartondernemer (Stout Uitvaartverzorging te Stadskanaal), bij diverse toeleveranciers van goederen en voor het gebruik van het mortuarium van rouwcentrum Raadhof.

        

Contributie       

Leden van de vereniging betalen contributie. De contributiebedragen worden tijdens de jaarlijkse ledenvergadering vastgesteld. De contributie is ook dit jaar niet verhoogt en voor 2024:   

  • Lidmaatschap standaardpakket begraven/cremeren             €   56,00

  • Lidmaatschap standaardpakket extra begraven/cremeren  €   85,00

      

Kinderen tot 16 jaar zijn gratis lid wanneer zij staan ingeschreven bij hun ouder(s) in het ledenregister van onze vereniging.      

      

De contributie wordt 1 maal per jaar (in de maand maart) via een nota geïncasseerd. Automatische incasso is ook mogelijk. Hiervoor kunt u bij het secretariaat een machtigingskaart aanvragen.

     

Uw wensen vastleggen       

Als lid van de vereniging kunt u uw wensen voor uw uitvaart vastleggen. U gebruikt hiervoor het 'laatste wensen-formulier' dat u hier vindt of aan kunt vragen bij het secretariaat.   

     

Uitvaart van niet–leden       

Ook niet–leden kunnen hun uitvaart via de vereniging regelen. De geleverde diensten worden dan in rekening gebracht. U kunt bij het secretariaat informeren naar de kosten.   

     

Opzegging lidmaatschap van de vereniging       

Opzeggen van het lidmaatschap kan alleen schriftelijk. Uw opzegging moet vóór 1 december van het lopende jaar door het secretariaat van de vereniging ontvangen zijn. Na deze datum loopt het lidmaatschap met nog een jaar door.