Over ons          

Uitvaartvereniging Hulp in Nood is opgericht in 1919. In haar meer dan 100-jarig bestaan heeft de vereniging, als enige uitvaartvereniging in de gemeente, een belangrijke plaats verworven in de Nieuwe Pekelder samenleving. Tegenwoordig zijn ruim 2000 mensen lid.   

 

Anders dan commerciële uitvaartondernemers en uitvaartverzekeraars heeft onze vereniging een duidelijk maatschappelijk sociaal doel zonder enig winstoogmerk. De uitvaartvereniging is er om haar leden behulpzaam te zijn bij een uitvaart.

 

Doel          

Onze vereniging verleent hulp rond de uitvaart, op basis van vrijwilligheid, onderlinge solidariteit en nabuurschap. De overledene wordt op de meest waardige wijze en overeenkomstig aan zijn of haar wensen, naar de laatste rustplaats gebracht. De vereniging heeft geen commercieel belang, zij wil voorkomen dat de verzorging van een stoffelijk overschot een onderwerp van winstbejag wordt.

 

Landelijke koepel         

Vereniging Hulp in Nood is lid van de Federatie van Uitvaartverenigingen Groningen en daarmee aangesloten bij de landelijke koepel 'Nardus samenwerkende uitvaartorganisaties' te Loenen. Nardus heeft 15 leden die ± 460 verenigingen in Nederland vertegenwoordigen. Samen hebben zij een ledenaantal van ± 1,2 miljoen personen. De aangesloten verenigingen werken volgens de gezamenlijk bepaalde gedragscode. Voor meer informatie kijkt u op: www.nardus.eu. Tevens zijn wij aangesloten bij de Ombudsman.

 

Privacy         

Lees de Privacyverklaring van Uitvaartvereniging Hulp in Nood.